Werkervaring

Freelance auteur Boekenbijlage.nl, Digitaal Vrouwenlexicon, NBD Biblion, Lexicon van de Jeugdliteratuur, Literatuur zonder leeftijd, Traditie, Verzamelen Magazine, Uittrekselbank Jeugd, enz.

Eigenaar Tekst- en redactiebureau Janneke van der Veer

Hoofdredacteur/auteur van Boekenpost, tijdschrift voor liefhebbers van boeken, prenten,

strips en boekcuriosa

Eindredacteur Origine, tijdschrift voor Kunst, Antiek & Toegepaste kunst

Beroepskeuzeadviseur bij het Centrum voor School- en Beroepskeuze, Groningen

Docent Nederlands bij het Centrum voor BeroepsoriŽntatie en Beroepsoefening te Leeuwarden

Docent Nederlands aan de Middelbare Technische School te Leeuwarden

Docent Nederlands en maatschappij-/beroepenoriŽntatie aan het Haags Kort Middelbaar

Beroepsonderwijs te Den Haag

Stafmedewerkster volwasseneneducatie aan de Volksuniversiteit te Dordrecht (o.a. ontwikkeling en

uitvoering van een Open School-project en medewerking aan publiciteitscampagnes)

Beroepskeuzeadviseur bij het Nederlands Instituut voor Studie- en Beroepskeuzebegeleiding te

Rotterdam

© Janneke van der Veer 2024

1987 - heden

 

1997 - 2022

1992 - 2013

 

2005 - 2006

1991 - 1993

1986 - 1987

1985 - 1986

1982 - 1984

 

1980 - 1982

 

1975 - 1980