Publicaties - Artikelen

- ‘“Lezen is voor iedereen!”: In gesprek met een bourgondisch cultuurgenieter: Eppo van Nispen tot Sevenaer’, in:

Lizet Duyvendak en Jan Oosterholt, Uit de marge : Kanttekeningen bij de cultuurhistorische canon (Hilversum, Verloren, 2018).

- ‘Een leven lang lezen met Grote Letter Boeken’, in: Marjolein van Herten e.a., Cultuur en plein public. Emancipatie en cultuurparticipatie in de Lage Landen (Amsterdam, Amsterdam University Press, 2022).

 

 

 

© Janneke van der Veer 2024

Afbeeldingsresultaat voor uit de marge