Links

Diet Kramer:†

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diet_Kramer

https://www.literatuurgeschiedenis.org/schrijvers/diet-kramer

 

Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur (SGKJ): http://www.hetoudekinderboek.nl/

Het doel van de SGKJ is de bevordering en verbreiding van kennis over de geschiedenis van kinder- en jeugdliteratuur, alsmede het behoud en de ontsluiting van oude kinder- en jeugdboeken en kinderprenten als cultureel erfgoed.

 

Centraal Bestand Kinderboeken: www.kb.nl/cbk

Het Centraal Bestand Kinderboeken (CBK) bevat ruim 290.000 beschrijvingen van kinderboeken, -tijdschriften en aan kinderboeken gerelateerde audiovisuele materialen. Het CBK bevat tevens 60.000 beschrijvingen van artikelen en boeken over jeugdliteratuur.

Joke Linders: www.jokelinders.nl
Joke Linders is biograaf, recensent, docent, vertaler en consulent kinder- en jeugdliteratuur. Samen met haar echtgenoot Barend Linders heeft ze uitgeverij Schaep14: www.schaep14.nl

 

Stichting 't Oude Kinderboek: www.stichtingtoudekinderboek.nl
Stichting ít Oude Kinderboek (StOK) heeft als doelstelling: het verzamelen, bewaren, ter inzage geven en uitlenen van in principe niet recent verschenen kinder- en jeugdliteratuur, in het bijzonder uit het Nederlandse taalgebied.


De Eierland Pers:
www.eierlandpers.nl 
De Eierlandpers is een margedrukkerij zonder winstoogmerk. Eigenaar is Peter Duijff. De uitgaven lopen uiteen van gelegenheidsdrukwerk tot en met bijdragen aan De Hanzepersen, het collectief van drukkers langs en rondom de IJssel. Het betreft altijd eenmalige uitgaven.


Stichting Kinderboek Cultuurbezit:
www.kinderboekcultuurbezit.nl

Stichting Kinderboek Cultuurbezit (SKC) te Winsum bezit een collectie van ruim 30.000 oude kinderboeken, waarvan de meeste kunnen worden geleend.
 
Marit van der Veer Onderwijskundig ontwerp & Tekstontwikkeling:
www.maritvanderveer.nl  
U kunt bij Marit van der Veer terecht voor: ontwikkelen van educatieve concepten, schrijven van lesmateriaal, redigeren (inhoudelijk, didactisch en taalkundig) van educatieve teksten, begeleiden van auteurs, verzorgen van workshops, trainingen en presentaties, schrijven van teksten in opdracht.

 

LinkedIn: www.linkedin.com/pub/janneke-van-der-veer/31/106/35b

 

 

 

© Janneke van der Veer 2024