Diet Kramer

 

Achtergrond van het onderzoek

Diet Kramer is vooral bekend geworden door haar romans over jonge mensen. Veel van haar boeken gaan over jongeren die op zoek zijn naar hun levensweg c.q. plaats in de maatschappij. Voorbeelden van dergelijke verhalen zijn De Bikkel (1935) en Roeland Westwout (1937). Behalve voor jongeren schreef Diet Kramer voor jonge kinderen en voor volwassenen. Overigens is de scheiding tussen haar werk voor volwassenen en voor jongeren niet altijd scherp. Naast het schrijverschap vertaalde ze boeken en was ze als redacteur betrokken bij boekenseries voor kinderen. Tevens hield ze regelmatig lezingen over haar werk. Door haar medewerking aan tijdschriften als Opwaartsche Wegen en De Vriend des Huizes en het lidmaatschap van het Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen profileerde ze zich aanvankelijk als christelijk schrijfster. Hoewel ze op zeker moment hiervan afstand nam, is in enkele van haar laatste boeken duidelijk sprake van een christelijk perspectief. Haar veelzijdige werk voor tijdschriften en uitgeverijen bracht haar in contact met tal van schrijvers, redacteuren en critici. Ze heeft onder meer gecorrespondeerd met Nico van Suchtelen, P.H. Ritter, P.J. Risseeuw en Roel Houwink.

 

Diet Kramer werd op 25 april 1907 geboren in Amsterdam en groeide op als jongste van zes kinderen in een middenstandsgezin. In 1924 – ze zat nog op de hbs – debuteerde ze in De Telegraaf. Vervolgens publiceerde ze onder meer in de protestants-christelijke tijdschriften Opwaartsche Wegen en De Jonge Vrouw. Haar eerste meisjesroman, Stans van de Vijf-jarige, verscheen in 1927. Haar tweede meisjesboek, Ons Honk (1928), werd door uitgeverij Van Holkema & Warendorf opgenomen in de reeks Bekroonde Boeken. Hierna besloot ze definitief schrijfster te worden. In 1933 vertrok ze naar Indië, waar ze trouwde met dr. mr. Willem Anne Muller, rector van het Bataviaasch Lyceum, met wie ze twee kinderen kreeg. Het moederschap belette haar niet door te gaan met schrijven en publiceren, al was de combinatie gezin-schrijverschap moeilijk voor haar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat Diet Kramer met haar twee kinderen in interneringskampen op Java, in St. Louis en Banjoebiroe XI op Java. Haar man overleed vlak voor de bevrijding in een mannenkamp. In 1946 keerde ze terug naar Nederland en vestigde ze zich in Den Haag. De oorlogsperiode had Diet Kramer geknakt. Naast een zwakke fysieke conditie kampte ze met psychische problemen. Na een periode van afnemende gezondheid overleed ze op 12 augustus 1965 in Den Haag.

 

 

In de periode 2012-2018 werkte ik aan een promotieonderzoek naar het leven en werk van de schrijfster Diet Kramer, wat resulteerde in de biografie ‘Onrustig is ons hart’ : Leven en schrijverschap van Diet Kramer (1907-1965).

© Janneke van der Veer 2024