Diet Kramer

Over het werk van Diet Kramer is tamelijk veel gepubliceerd. In vergelijking met de meisjesboeken van veel van haar tijdgenoten werd haar werk over het algemeen gunstig beoordeeld. Die waardering geldt nu nog. In de vakliteratuur over kinder- en jeugdboeken en in recensies wordt Diet Kramer neergezet als iemand die haar publiek, in het bijzonder jongeren, iets te zeggen had. Haar boeken werden in een brede kring gelezen. Zo werden enkele van haar boeken besproken op bijeenkomsten van de AJC.

Van het leven van Diet Kramer bestond echter geen volledig beeld. Ook was haar schrijverschap niet of nauwelijks in een literair-culturele en maatschappelijke context geplaatst. Zij behoort tot de groep vrouwelijke auteurs in de twintigste eeuw die populaire (jeugd)romans schreven maar nooit zijn doorgedrongen tot de officiŽle letterkunde. Een positie die vergelijkbaar is met die van andere veelgelezen schrijfsters van haar tijd, onder wie Willy Corsari en Cissy van Marxveldt.

© Janneke van der Veer 2024

Met het zo volledig mogelijk beschrijven van het leven en werk van Diet Kramer en het preciseren van haar betekenis voor de Nederlandse (jeugd)literatuur wil ik bijdragen aan een completer beeld van de contemporaine literair-culturele ontwikkelingen, in het bijzonder de rol van schrijfsters die in hun tijd bekend waren maar later veelal in de marge terecht zijn gekomen. Aandachtspunten waren onder meer een overzicht van de levensloop van Diet Kramer (jeugd, opleiding en beroep, vertrek naar IndiŽ, huwelijk, moederschap, Tweede Wereldoorlog, terugkeer in Nederland, levenseinde), de ontwikkeling van haar schrijverschap, haar contacten en positie in het literaire veld voor en na de Tweede Wereldoorlog, haar opvattingen over (jeugd)literatuur, gender, koloniale verhoudingen en andere maatschappelijke kwesties, de plaats van het christelijk geloof in haar leven en werk, de door haar beschreven themaís in relatie tot de maatschappelijke actualiteit, de verhouding van de door haar beschreven problematiek tot haar eigen leven, haar lezerspubliek en de waardering van haar werk vroeger en nu.