© Janneke van der Veer 2024

Lezingen

- 10 november 2017 - Indische kinder- en jeugdboeken : Over verwende kinderen, katjangs, baboes en zendelingen (Deventer Kunstcafé).

- 3 oktober 2017- Het levensverhaal van de schrijfster Diet Kramer (1907-1965) als bijdrage aan het cultuurwetenschappelijk onderzoek (Lunchlezing ‘Work in Progress’ - Open Universiteit, Heerlen).

 

- 16 juni 2016 - Han G. Hoekstra (1906-1988 : dichter voor grote en kleine mensen (Antiquariaat Das Gute Ist Immer Da, Deventer).

 

- 25 april 2016 - Diet Kramer (VVAO, Deventer).

 

- 7 april 2016 - ’het katterig gezanik om een jongen’ : Diet Kramer en de kritiek op het meisjesboek (Congres Achter de verhalen, RUG).

 

- 11 maart 2016 -  De schrijfster Diet Kramer (1907-1965) als onderzoeksobject (IBBY-middag).

 

- 26 maart 2015 - ‘Kort geding’ : Voetangels en klemmen van een egodocument (Promovendidag OU).

 

- 19 februari 2015 - Dankwoord bij de schenking van boeken van Wim Hazeu en Thera Coppens aan Stichting ‘t Oude Kinderboek, Deventer.

 

- 9 mei 2014 - 'Eerlijkheid, plichtsbetrachting, degelijkheid en daadkracht...' : Over de huishoudschoolserie van Freddy Hagers (Studiedag Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, Den Haag).


- 25 januari 2013 - ‘Rie Cramer? Nee…. Diet! Verwarrende bronnen bij het biografisch onderzoek naar Diet Kramer’ (Promovendidag OU).

 

- 6 november 2010 - 'Hier woont een rijk man, Die veel geven kan - Sint Maarten in kinderboeken' (Eerste Toos Saal-lezing ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Stichting Kinderboek Cultuurbezit, Winsum).

- 20 maart 2010 - 'Hoe Anneliesje Dikkertje Dap leerde kennen. Traditie en vernieuwing in de kinderpoëzie uit de jaren vijftig' (Symposium
Het nieuwe boek voor de jeugd. Een overzicht van de bewegingen in de kinder- en jeugdliteratuur in de jaren vijftig van de twintigste eeuw, Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, Amersfoort); de lezing is gepubliceerd in Literatuur zonder leeftijd, jaargang 25, nr. 85 (najaar 2011).

- 1 april 2006 - 'Onbezorgd rijmen en anders niet. De jeugdpoëzie van Han G. Hoekstra (1906-1988)' (Studiedag Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, Zutphen).

- 14 oktober 2005 - 'Han G. Hoekstra (1906-1988): (jeugd)poëticale opvattingen en kindbeeld' (Studiedag
(Kinder-)literatuur als bron van kindbeelden, Nederlands/Vlaamse Werkgroep Onderzoekers Jeugdliteratuur, Maastricht).
 

- 10 december 2004 - 'Zoete melk, zand en mooie dromen. Klaas Vaak in de kinder- en jeugdliteratuur' (Symposium Paashaas en Co. Alledaagse mythologie en feestcultuur, Meertens Instituut, Amsterdam).

- 25 september 2004 - 'De liefde voor het boek is ieder aangeboren, behalve wie te bot is of te dom' (ter gelegenheid van de tentoonstelling
Uitdrukkelijk!, boekhandel Godert Walter, Groningen).

- 26 maart 2004 - 'Tine van Buul: lezer, boekverkoper, uitgever, bloemlezer' (congres
Vrouw en Boek: 'People's business bij uitstek' , Nederlandse Boekhistorische Vereniging, UBA Amsterdam).

- 12 september 2003 - 'Nannie van Wehl' (ter gelegenheid van de tentoonstelling over Nannie van Wehl, Centrale Bibliotheek, Den Haag).

- 19 oktober 2002 - 'Een goede proef is des drukkers troef. Typografie van Dick Berendes' (ter gelegenheid van de opening van de gelijknamige tentoonstelling, Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg).

- 6 oktober 2000 - 'Geschiedenis van het kinderboek' (antiquariaat Lievredoor, Vlaardingen).

- 26 maart 1996 - 'Geschiedenis van het meisjesboek' (VVAO, Deventer).